LUX START

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

1200

dinara mesečno

Paket uključuje:

LUX LIGHT

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

1400

dinara mesečno

Paket uključuje:

LUX STANDARD

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

1600

dinara mesečno

Paket uključuje:

  • WDSL* – priključenje na mrežu se ostvaruje putem bežične veze.
  • Cable** – priključenje na mrežu se ostvaruje putem kablovske veze i zavisi od tehničkih mogućnosti na lokaciji.
  • Gratis pretplate*** – 4 pretplate po 1 dinar za sve korisnike koji se odluče za uvođenje nove usluge. Dodatna gratis pretplata za klijente koji predaju papirologiju i potpišu ugovor u našoj poslovnici.

LUX PLUS

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

1900

dinara mesečno

Paket uključuje:

LUX PREMIUM

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2100

dinara mesečno

Paket uključuje:

LUX PRIME

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2800

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX START

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2200

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX LIGHT

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2500

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX STANDARD

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2700

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PLUS

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3000

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PREMIUM

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3200

dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PRIME

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3900

dinara mesečno

Paket uključuje: