Odaberite grad:

SMART
LUX START

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2200
dinara mesečno

Paket uključuje:

PREPORUČUJEMO

SMART
LUX LIGHT

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2500
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX STANDARD

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2700
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PLUS

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3000
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PREMIUM

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3200
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX PRIME

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3900
dinara mesečno

Paket uključuje:

Dodatne informacije o ponudi

 • Ponuda je aktuelna od 03.02.2022.
 • WDSL* – priključenje na mrežu se ostvaruje putem bežične veze.
 • Cable** – priključenje na mrežu se ostvaruje putem kablovske veze i zavisi od tehničkih mogućnosti na lokaciji.
 • Gratis pretplate***:
  3 pretplate po 1 dinar za sve korisnike koji se odluče za uvođenje neke od LUX tarifa.
  Dodatna pretplata po 1 dinar za klijente koji predaju papirologiju i potpišu ugovor u našoj poslovnici.
 • Obnova ugovora: postojeći korisnik kojem je istekla minimalna ugovorna obaveza a koji odabere tarifu iz većeg cenovnog ranga dobija 2 pretplate po 1 dinar.
 • Maksimalan broj IPTV uređaja po ugovoru je 3, doplata za dodatni android BOX iznosi 300 dinara mesečno.

SMART
FIBER NET 150

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2400
dinara mesečno

Paket uključuje:

PREPORUČUJEMO

SMART
FIBER NET 200

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2550
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
FIBER NET 250

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2800
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
FIBER NET 350

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

3350
dinara mesečno

Paket uključuje:

Dodatne informacije o ponudi

 • Ponuda je aktuelna od 07.12.2023.
 • Gratis pretplate*:
  5 pretplata po 1 dinar za sve korisnike koji se odluče za uvođenje neke od FIBER tarifa.
  Dodatna pretplata po 1 dinar za klijente koji predaju papirologiju i potpišu ugovor u našoj poslovnici.
 • Obnova ugovora: postojeći korisnik kojem je istekla minimalna ugovorna obaveza a koji odabere tarifu iz većeg cenovnog ranga dobija 2 pretplate po 1 dinar.
 • Maksimalan broj IPTV uređaja po ugovoru je 3, doplata za dodatni android BOX iznosi 300 dinara mesečno.

SMART
LUX START

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2200
dinara mesečno

Paket uključuje:

PREPORUČUJEMO

SMART
LUX LIGHT

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2500
dinara mesečno

Paket uključuje:

SMART
LUX STANDARD

Akcijska cena pretplate
uz ugovor na 24 meseca

2700
dinara mesečno

Paket uključuje:

Dodatne informacije o ponudi

 • Ponuda je aktuelna od 03.02.2022.
 • WDSL* – priključenje na mrežu se ostvaruje putem bežične veze.
 • Cable** – priključenje na mrežu se ostvaruje putem kablovske veze i zavisi od tehničkih mogućnosti na lokaciji.
 • Gratis pretplate***:
  3 pretplate po 1 dinar za sve korisnike koji se odluče za uvođenje neke od LUX tarifa.
  Dodatna pretplata po 1 dinar za klijente koji predaju papirologiju i potpišu ugovor u našoj poslovnici.
 • Obnova ugovora: postojeći korisnik kojem je istekla minimalna ugovorna obaveza a koji odabere tarifu iz većeg cenovnog ranga dobija 2 pretplate po 1 dinar.
 • Maksimalan broj IPTV uređaja po ugovoru je 3, doplata za dodatni android BOX iznosi 300 dinara mesečno.