Pomoć i podrška

Kategorija: Televizija
Odaberi kategoriju

“Nema signala” poruka na televizoru

U slučaju da Vam se na ekranu Vašeg televizora pojavi poruka no signal ili nema signala važno je proveriti sledeće stavke:

  1. Da li je Vaš android box uključen?
  • U slučaju da na uređaju ne vidite kontrolnu diodu, proverite da li je uključen u struju i/ili da li je utičnica ispravna.
Primer upaljenog i ugašenog android box uređaja2. Da li su android box i televizor povezani?

  • Vaš televizor i andorid box moraju biti povezani AV ili HDMI kablom. Jedan kraj kabla mora biti uključen sa zadnje strane android box-a, a drugi kraj u Vaš televizor. Proverite da li je tako i kod Vas i u koji ulaz na televiozoru je priključen kabel.
HDMI kabel
AV kabel3. Da li je na Vašem televizoru podešen adekvatan izvor?
  • Poslednji korak je da proverite da li je izvor na Vašem televizoru ispravno podešen. Na daljinskom upravljaču Vašeg televizora pronađite dugme source ili input i podesite ispravan izvor npr. AV1, AV2, HDMI1, HDMI2, HDMI3… u zavisnosti gde je andorid box priključen.Napomena: Na Vašem televizoru se izgled ovih tastera i koraci za podešavanje izvora mogu razlikovati, proverite u uputstvu za upotrebu televizora na koji način je proizvođač predvideo nameštanje izvora.

Updated on 15/07/2021